Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, SKALLMEJA 24:1 SKALLMEJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skallmeja kyrka, anl.bild, negnr 04-205-08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKALLMEJA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKALLMEJA 24:1

10/14/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Skallmeja kyrka ligger väl synlig på medeltida kyrkplats invid ån Dofsan. Den lilla kyrkbyn, med bland annat en före detta skola, omges av milsvitt odlingslandskap.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av en jämn, kallmurad stenmur av huggna block och av en trädrad. Ingångarna utgörs av smidesgrindar mellan stenstolpar. Bland gravbeståndet från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal finns en vård i form av en järnurna och en sten utformad som bokrulle. Anläggningen innehåller även ett kvarter med grusgravar, omgärdade av stenramar, ett stenkors från 1600 - eller 1700-tal samt grusgångar. Kyrkogården utvidgades 1952 m...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift