Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mellerud kn, BÖRSEN 8 MELLERUDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B656_25-6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MELLERUDS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Mellerud

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

BÖRSEN 8

1/20/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Melleruds kapell och församlingshem, invigt 1932, är ett uttryck för 1900-talets framväxande samhälle i förhållande till landsbygdssocknens Holms gamla kyrkplats. En liknade bakgrund och utformning har också Bengtsfors kyrka i Ärtemarks socken i norra Dalsland. Byggnaderna är dock ritade av olika arkitekter.

Melleruds kapell och församlingshem är ett exempel på en kyrkobyggnad med ett fullt utvecklat kyrkorum integrerad med övriga verksamheter, samlingslokaler, kök, kontorsrum, samt tidigare vaktmästarbostad och pastorsexpedition. Den ursprungliga byggnadsdelen, som är den dominerande, ä...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson, Värmlands museum, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Anna-Lena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Inge Bredin, Karlstads stift