Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, TÅDENE KYRKA 1:1 TÅDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tådene kyrka, anläggningsbild negnr 03-140-03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÅDENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

TÅDENE KYRKA 1:1

9/3/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Tådene kyrka är belägen i delvis skogbevuxen odlingsmark nära Vänern. Tillsammans med närbelägna Storebergs säteri med tillhörande kyrkogård utgör kyrkan en kyrko - godsmiljö från 1800-talets senare del.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan omges av en kyrkotomt med grusgångar och smidesgrind.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan ritades av arkitekt Adrian Crispin Peterson och uppfördes på ny kyrkplats 1880. Storebergs säteri och dess ägare har haft stort inflytande i bygden och ombesörjde även uppförandet av kyrkan. Kyrkan har en nygotisk prägel med korsplan, trappgavlar och höga, spetsbågiga fönster. Exteri...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift