Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, GILLSTAD 7:1 GILLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gillstads kyrka anl.bild negnr 03-155-01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GILLSTADS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GILLSTAD 7:1

10/8/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Gillstads kyrka med klockstapel har ett markerat läge i småbrutet odlingslandskap. Bebyggelsen norr om kyrkan består av fyra gårdar, skola mm och har karaktär av radby.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan inramas av en stenmur och en trädrad. På kyrkogården finns även en öppen klockstapel från 1768, som är värdefull för kyrkogårdens karaktär. I anläggningen ingår även grusgångar, en stor ek, smidesgrindar, gravtumba, liljestenar, stenkors och gravvårdar med stenram.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. De putsade långhusmurarna är till stor del bevarade liksom en port i sydfas...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift