Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, FÖLENE 14:1 FÖLENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_012:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÖLENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÖLENE 14:1

10/15/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Kyrkan ligger bland spridda gårdar i en jordbruksbygd och ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården. I närheten finns ett bygravfält från järnåldern. Kyrkplatsen ligger som ett nav för alla socknens tillfartsvägar. Kyrkstallet är omsorgsfullt utformat och välbevarat och står vid vägen nära huvudingången, med ena väggen upplagd på kyrkmuren. Spilta och dass finns kvar och huset representerar en ofta riven byggnadskategori som vittnar om tiden före bil och vattenklosett. Det förstärker också upplevelsevärdet av kyrkomiljöns höga ålder.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkplatsen är medeltida och har utvidgats i flera...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift