Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, GÄSSLÖSA 6:1 SANKT SIGFRIDS KAPELLKREMATORIUM Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_008.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT SIGFRIDS KAPELLKREMATORIUM (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

GÄSSLÖSA 6:1

4/22/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Det kulturhistoriska värdet motiveras av att krematoriebyggnaden är en ovanligt välbevarad representant för den funktionalistiska stilen. Den anses besitta arkitektur- och byggnadshistoriska värden. Den tillmäts även arkitektoniska och miljöskapande värden. Interiöra detaljer besitter konstnärliga värden.

Projektgruppen Moderna Monument

3/13/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - S:t Sigfrids griftegård med kapellkrematorium är belägen utanför centrum på en höglänt platå, med utsikt mot staden. Området begränsas av fyra olika element: Viskan, ett industriområde, ett skogsklätt bergsparti och flack mark med äldre småindustrier och ridskola. Ett kontor för Borås kyrkogårdar och tillhörande växthus, samt en informationskiosk finns i närmiljön.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Griftegården är mycket vidsträckt och anlagd som skogskyrkogård i kuperad blandskogsterräng, som även rymmer mindre vattendrag. Harald Ericson och medarbetaren Smith utformade den. Krematoriet med sina fyra kapell är öppet placerat i beg...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara Stift