Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, SKÖRSTORP 16:1 SKÖRSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skörstorps kyrka exteriör nv negnr 01-278-9a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖRSTORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKÖRSTORP 16:1

5/7/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
SKÖRSTORPS medeltida RUNDKYRKA med näraliggande skola, skollärarbostad och tillhörande ekonomibyggnader utgör en samlad kyrkomiljö med framträdande läge i odlingslandskapet. Kyrkans exteriör präglas främst av rundhuset som har sitt ursprung i medeltiden. Den höga spiran, koret och absiden samt gravkoret tillkom under 1600-talet. Den barockinspirerade portalen från 1899 är ett tillägg som understryker de förändringar som kyrkan genomgick under denna tidsperiod. Interiören är präglad av de förändringar som gjordes vid renoveringen 1934-35 för att återskapa kyrkorummets äldre utseende genom ...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län