Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1 VÄSTRA STENBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Stenby kyrka, 2004-12-07, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA STENBY KYRKA (akt.), VÄSTRA STENBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1

1/1/04 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Västra Stenby kyrkogård är belägen på platsen för Kälvestens medeltida kyrkogård.
Delar av kyrkogårdsmuren är åtminstone från 1500-talets slut. Nuvarande kyrkogårdens
utseende är i stort sett ett resultat av en omläggning på 1860-talet. Ett stort antal vårdar
på ursprunglig plats från denna tid och fram till det tidiga 1900-talet har bevarats på
ursprunglig plats, främst i kvarter M:s västra del.
Två äldre gravvårdar från 1820-talet, (i kvarter N och S) har bevarats på ursprunglig
plats och står utanför det nuvarande numreringssystemet.
Av stor betydelse för kyrkogården vid Västra Stenby är de många...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors 2004 och arbetet sker i samråd med
Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt i en referensgrupp för den
stiftsövergripande inventeringen.

12/16/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med de fd skolbyggnaderna en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Kyrkogården
Av stor betydelse för kyrkogården vid Västra Stenby är de många vitmålade träkorsen på allmänna linjen. De ersätts efter hand med nya likadana kors. Kyrkogårdens omfattning, norra grinden och f d grindhålet i södra muren (grinden är där flyttad till utvidgningen) är åtminstone av samma ålder som nuvarande kyrkan och bildar tillsammans med kyrkan en helhet. Trädkransen visar på parkidealet, som slog igenom på våra landsortskyrkogårdar under andra halvan av 1800-talet.


Kyrkobyggnaden
Västra S...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift