Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GAMLA STAN 5:1 SANKT OLOFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

stolofs kyrka exteriör torn negnr 01-275-7a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT OLOFS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GAMLA STAN 5:1

5/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
S:T OLOFS romanska KYRKA i Falköpings centrum ger stadsbilden en tydlig historisk förankring. Kyrkan utgör en av de bevarade romanska absidkyrkorna i stiftet. Fasaderna, som stått oputsade sedan 1950-talet, visar på ett pedagogiskt sätt upp original och tillbyggnadsfaser i kyrkans historia. Interiört präglas kyrkan av olika förändringsperioder; under medeltiden fick kyrkorummet sina proportioner och medeltida byggnadsdelar vilka fortfarande är synliga i putsen. Under 1600-talet tillkom kyrkans predikstol, under 1700-talet målades undertaket till en nu riven läktare som idag fungerar som s...

Läs mer i eget fönster

Cathrine Sjölund, Skara stift, Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län