Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, ALFTA PRÄSTBORD 2:1 ALFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3996-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALFTA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALFTA PRÄSTBORD 2:1

5/9/06 Karaktäristik och bedömning

Den omfattande kyrkoanläggningen i Alfta är ett betydande inslag i samhället. Med allt från kyrka och prästboställe till församlingshem redovisas olika tiders verksamhet på ett mycket tydligt sätt. Den vita kyrkan i nyklassicistisk stil står i blickfånget och är alltjämt ett bra exempel på det sena 1700-talets smakriktning. Dess interiör speglas av ljus och rymd vilket är typiskt för dåtidens kyrkor, men även av de två omfattande renoveringar som genomfördes omkring 1900 samt på 1950-talet. De två kyrkogårdarna är slutna enheter av olika karaktär, men speglar sin tids syn på utformning och sammanlänkas genom sina gjutjärnsstaket.
S...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Martin Åhrén
Ansvar för kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Martin Åhrén och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Martin Åhrén
Länsmuseet i Gävleborg