Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, HELGE KORS 15 Ny sökning Tillbaka till sökning

Helge kors 15_1_1a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

HELGE KORS 15

12/14/00 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Bevarade profana byggnader från medeltiden är i vårt land så sällsynta att de obetingat tillmäts ett byggnadshistoriskt värde. Byggnaden har dessutom ett samhällshistoriskt värde och ett miljöskapande värde samt ett symbolvärde för lanseringen av medeltidsstaden Arboga.

Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Miljöskapande värde
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde
Sällsynthet

Textförfattare till anläggningsbeskrivningar och kulturhistoriska värderingar: bebyggelseantikvarie Göran Oldén Arboga kommun.
Genomläsning och synpunkter: 1:e antikvarie Krister Ström Västmanlands läns museum, antikvarie Patrick Björklund Länsstyrelsen i Västmanlands län och stadsarkitekt Per Granlund Arboga kommun.