Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, LÅNGHED 12:5 PALLARS Ny sökning Tillbaka till sökning

kmt99\langhed_12-5\over.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PALLARS (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Borgargård

LÅNGHED 12:5

5/18/99 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Pallars ligger i ett gammalt gårdsläge på en höjd med byggnader som öppnar sig mot sluttningen åt söder, väl synligt från byvägen. Typiskt för 1800-talets mitt är den trelängade gården med en dominerande mangårdsbyggnad. Ett mindre antal ekonomibyggnader finns bevarade då de äldre timrade byggnaderna ersattes av en ny ladugård under 1930-talet. Mangårdsbyggnaden är bevarad när det gäller form, placering och storlek samt med vissa äldre interiörer. Exteriört har ytskikt förändrats, men detaljer som en stor brokvist av Voxnadalsmodell finns bevarade. Flygelbyggnaderna är mycket väl bevarade exteriört och interiört. De har höga kvalite...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde
Representativitet

Mimmi Göllas och Elsa Röing, antikvarie Länsmuseet Gävleborg, Peder Mellander, bitr landsantikvarie, Länsmuseet Gävleborg, Erik Nordin, länsantikvarie Länsstyrelsen Gävleborg, Ingela Broström, bitr länsantikvarie Länsstyrelsen Gävleborg