Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, KLOCKARBOLET 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

Klockarbolet 2_1_3a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Västmanland
Arboga

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Klockargård

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

KLOCKARBOLET 2

2/28/01 Tillmäts ej särskilt kulturhistoriskt värde

Anläggningen bedöms i dagsläget sakna kulturvärde. Byggnadernas samhörighet med den känsliga miljön kring Nikolaikyrkan ger dem dock ett miljöskapande värde att beakta vid förändringar.

Textförfattare till anläggningsbeskrivningar och kulturhistoriska värderingar: bebyggelseantikvarie Göran Oldén Arboga kommun.
Genomläsning och synpunkter: 1:e antikvarie Krister Ström Västmanlands läns museum, antikvarie Patrick Björklund Länsstyrelsen i Västmanlands län och stadsarkitekt Per Granlund Arboga kommun.