Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, STURESTADEN 3:11 TREFALDIGHETSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Sturestaden 3;11_1_1a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TREFALDIGHETSKYRKAN (akt.)
Västmanland
Arboga

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka

STURESTADEN 3:11

3/1/01 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Som alla kyrkor byggda före 1940 står Heliga Trefaldighets kyrka under statlig tillsyn genom riksantikvarieämbetet. En byggnad av det här slaget har ett så mångfacetterat kulturvärde att det täcker nästan alla aspekter som ligger i detta ords innebörd.

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Identitetsvärde
Konstnärligt värde
Kontinuitetsvärde
Kvalitet
Miljöskapande värde
Patina
Pedagogiskt värde, tydlighet
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde
Sällsynthet
Traditionsvärde

Textförfattare till anläggningsbeskrivningar och kulturhistoriska värderingar: bebyggelseantikvarie Göran Oldén Arboga kommun.
Genomläsning och synpunkter: 1:e antikvarie Krister Ström Västmanlands läns museum, antikvarie Patrick Björklund Länsstyrelsen i Västmanlands län och stadsarkitekt Per Granlund Arboga kommun.