Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, VÄNGSBO 1:5 M.FL. NYGÅRDS Ny sökning Tillbaka till sökning

kmt98\vangsbo1-5\over

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYGÅRDS I VÄNGSBO (akt.), NYGÅRDS (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

VÄNGSBO 1:5

VÄNGSBO 1:14

6/1/98 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Nygårds är en mycket välskött bondgård i byggnadsminnesklass. Gården är storslagen och vacker, men också pedagogisk med många tidsepoker avläsbara. Anläggningen har alla de byggnader som behövdes på en sekelskiftesgård bevarade plus ett antal äldre ekonomibyggnader. På täkterna återfinns ett stort antal äldre hölador av liten rundtimmermodell, men även utflyttade trösklogar och modernare brädlador. Interiören i mangårdsbyggnaden har genomgått de vanligt förekommande renoveringsåtgärderna under 1900-talet medan byte av fönsterformat och takmaterial har påverkat exteriören. I övrigt är fasaderna goda representanter för sekelskiftets p...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Identitetsvärde
Konstnärligt värde
Kvalitet
Miljöskapande värde
Patina
Pedagogiskt värde, tydlighet
Representativitet
Traditionsvärde

Mimmi Göllas, antikvarie Länsmuseet Gävleborg, Peder Mellander, bitr landsantikvarie, Länsmuseet Gävleborg, Erik Nordin, länsantikvarie Länsstyrelsen Gävleborg, Ingela Broström, bitr länsantikvarie Länsstyrelsen Gävleborg