Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, NYCKLEBY 2:8 BACKSTUGAN KULLA Ny sökning Tillbaka till sökning

Backstugan Kulla_anl._SV_Upphärad_juli 2010.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BACKSTUGAN KULLA (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Jordbruk - Backstuga

Rekreation och turism - Fritidshus

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

NYCKLEBY 2:8

11/24/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

änsstyrelsen bedömer att Kulla är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde. Under en följd av år har Länsstyrelsen gjort en genomgång av länets agrara bebyggelse för att därefter lättare kunna ta ställning i t.ex. frågor om att skydda gårdar genom byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen har då funnit att byggnader av den enkla typ som Kullas representerar i stort sett helt saknas. Den får med sina moderniseringar ses som en representant för ett socialt fenomen som under de senare århundradena var oerhört vanligt. Kulla är ett välbevarat exempel för en backstugumiljö i början av 1900-talet. Stugan står mestadels öppen fö...

Läs mer i eget fönster

Autenticitet, äkthet
Representativitet
Socialhistoriskt värde
Sällsynthet

Länsstyrelsen Västra Götaland