Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, INNERSTADEN 2:1 GAMLA HAMNKRANEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA HAMNKRANEN (akt.)
Norrbotten
Luleå

Kommunikation - Hamn

Kommunikation - Hamn

INNERSTADEN 2:1

9/7/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Kranen i Luleå södra hamn har ett högt kulturhistoriskt värde, som en av få bevarade hamnkranar av den vanligaste typen i svenska hamnar, före containerhanteringens genombrott. Luleåkranen ska också ses i samband med efterkrigstidens industriella uppgång och blir därmed en exponent för det moderna, storskaliga industrisamhället, vilket också ger den ett samhällshistoriskt värde.

Kranen materialiserar stadens industriella utveckling kring 1900-talets mitt då järnverket etableras och Luleå under några decennier kom att bli en av de städer som växte snabbast i landet. En utveckling där sjöfarten spelade en viktig roll. Den har därigen...

Läs mer i eget fönster

Identitetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde
Teknikhistoriskt värde

Länsstyrelsen Norrbotten.