Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, ÖRNSKÖLDSVIK 9:1 HAMNKRANARNA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMNKRANARNA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Kommunikation - Hamn

Kommunikation - Hamn

ÖRNSKÖLDSVIK 9:1

9/13/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Enligt länsstyrelsens bedömning är de två hamnkranarnas välkända siluetter viktiga landmärken i Örnsköldsviks stadsbild som ger tydliga signaler på stadens stora betydelse som industri- och hamnstad längs Norrlandskusten. Utöver trävaruindustrin är Örnsköldsvik även känt för sin mekaniska verkstadsindustri och det faktum att de två vipparmskranarna är tillverkade på plats av Jerfeds Mekaniska Verkstad AB, en erkänt duktig krantillverkare, höjer ytterligare värdet på kranarna. I dagsläget finns det ett fåtal vipparmskranar kvar i hela landet. Vipparmskranarna har en mycket karakteristisk utformning och var den vanligaste krantypen i ...

Läs mer i eget fönster

Identitetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Symbolvärde
Teknikhistoriskt värde

Länsstyrelsen Västernorrland.