Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, BRUNNEBY 1:1 BRUNNEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

A Brunneby kyrka och gård, nö.2007-01-18 054.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNNEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Kultur och nöjesliv - Kulturhus

11/19/07 Karaktäristik och bedömning

Brunneby kyrka utgör tillsammans med mangårdsbyggnaderna vid Brunneby gård en mycket sammanhållen och särpräglad bebyggelsemiljö som fortfarande vittnar om en medeltida aristokratisk miljö med resurser att uppföra en gårdskyrka.
Kyrkobyggnaden
Brunneby kyrka är ett typiskt exempel på hur de små medeltida kyrkorna övergavs i samband med att nya kyrkor uppfördes under 1700- och 1800-talen på en annan plats. Kyrkans senare funktion som brännvins- och spannmålsmagasin är intressant ur ett samhällshistoriskt perspektiv. Kyrkan visar även på det under mitten av 1900-talet väckta intresset att restaurera ödekyrkorna. På 1950- och 60-talet...

Läs mer i eget fönster

Anita Löfren Ek, Östergötlands länsmuseum
Anna Lindqvist, östergötlands länsmuseum
Gunnar Nordanskog, Linköpings stift

2/14/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Brunneby kyrka, uppförd för katolska kyrkans bruk, hör till landets äldsta bevarade byggnader. De bevarade medeltida kyrkorna, såväl den enskilda kyrkan som beståndet i sin helhet, utgör ett unikt källmaterial för kunskapen om historien. Murverket och den bevarade medeltida planformen är viktiga dokument om kyrkans historia och sin tids byggnadskonst. De fragmentariska kalkmålningarna från 1400-talets mitt vittnar ännu om senmedeltidens dekorerade kyrkorum och den tidens bildvärld. Kyrkans takryttare med den spetsiga tornspiran från 1747 har ett högt kulturhistoriskt värde.

Belägenheten intill Brunneby herrgård visar på ett tydli...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet