Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, SMALSPÅRET 1:1 SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN STRÄCKAN JENNY-VERKEBÄCK Ny sökning Tillbaka till sökning

21000000854041.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN STRÄCKAN JENNY-VERKEBÄCK (akt.)
Kalmar
Västervik

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

SMALSPÅRET 1:1

9/19/04 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Smalspårsjärnvägen Västervik-Hultsfred, byggd 1877-1878, ett unikt och välbevarat exempel på en i sin helhet bevarad svensk smalspårsjärnväg av provinskaraktär med välbevarade konstruktioner och byggnader. Genom ett omfattande ideelt arbete och statligt och kommunalt byggnadsvårds- och sysselsättningsstöd har denna smalspårsjärnväg åter kunnat väckas till liv med en idag omfattande turisttrafik som utgör en värdefull del av länets och landets kulturturism.
Järnvägen är också ett värdefullt exempel på tidig järnvägsbyggarkonst utförd med stor skicklighet. Därav har smalspårsjärnvägen också ett mycket högt teknikhistoriskt värde.

Teknikhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Kalmar län