Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vimmerby kn, BLÄGDA 1:6 M.FL. SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN PÅ STRÄCKAN TOTEBO-HULTSFRED MED TILLHÖRANDE BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR Ny sökning Tillbaka till sökning

21000000853713[1].jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SMALSPÅRSJÄRNVÄGEN PÅ STRÄCKAN TOTEBO-HULTSFRED MED TILLHÖRANDE BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR (akt.)
Kalmar
Vimmerby

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

HORVAN 1:3

BLÄGDA 1:6

KNASTORP 1:31

KNASTORP 1:32

KNASTORP 1:33

DANEVIK 3:1

BOSTORP 1:6

TUNA-KÄLLEBERG 1:2

ODENSVALEHULT 1:19

ODENSVALEHULT 1:18

ODENSVALEHULT 1:21

ODENSVALEHULT 1:20

ODENSVALEHULT 1:6

HOLFREDSTORP 1:6

TUNA 1:6

2/16/99 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Järnvägen med sina många konstbyggnader och stödbankar utgör ett ovanligt värdefullt och representativt exempel på tidig järnvägsbyggnadskonst och hantverksskicklighet.

Järnvägen är ett unikt och välbevarat exempel på en i sin helhet bevarad svensk smalspårsjärnväg av provinskaraktär. Den har sitt särskilda trafikhistoriska värde som en del i det tidigare enskilda järnvägsbolaget Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväger (NVHJ), ett av landets största järnvägsbolag för smalspårsbanor och med säte i Västervik.

Konstruktioner och material använda vid banans uppbyggnad är av stort teknikhistoriskt värde.

Stationsmiljöerna med sina mön...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Personhistoriskt värde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Teknikhistoriskt värde
Upplevelsevärde

Länsstyrelsen i Kalmar län