Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Piteå kn, SIKFORS 3:31 SIKFORS GAMLA KRAFTSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIKFORS GAMLA KRAFTSTATION (akt.)
Norrbotten
Piteå

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Kraftverk

SIKFORS 3:31

2/22/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Anläggningen är det första större kraftverket i Norrbotten och har därför ett högt samhällshistoriskt värde. Byggnadstekniskt är kraftstationen värdefull som tidigt exempel på byggnad helt i armerad betong. Anläggningen har ett teknikhistoriskt värde i att det är ett av få kraftverk i denna storlek som haft tilloppstuber ovan mark. Desutom finns maskineriet ännu kvar.

Det arkitektoniska värdet består i att kraftstationen förebådar den moderna tiden genom den funktionsmässigt uppbrutna byggnadsvolymen, samtidigt som fasadens arkitekturelement är fast förankrade i den klassiska traditionen med sina välvda öppningar och listverk.

An...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Norrbotten