Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ARKÖ 1:95 M.FL. VISKÄRS FYRPLATS Ny sökning Tillbaka till sökning

FlygbildFyr.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISKÄRS FYRPLATS (akt.)
Östergötland
Norrköping

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

ARKÖ 1:95

ARKÖ 1:98

ARKÖ 1:99

ARKÖ S:6

4/17/09 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Dokumentvärde - Genom Lotsverkets noggranna arkivering kan man följa hur Fyren och fyrvaktarbostaden har flyttats flera gånger innan de byggdes upp på Viskär vilket visar på en återanvändning som var vanlig inom Lotsverket.

Socialhistoriskt värde – Byggnaderna och rumsplanerna berättar om arbetsförhållanden och sociala skillnader. Fyrbostaden var både bostad och arbetsplats. Här bodde fyrmästaren. Ett av rummen var för fyrbiträdet när man hade en sådan. På övervåningen fanns fyrvakt rummet där den som var i tjänst vistades och varifrån man kunde gå ut till fyren. Fyrvaktarbostaden utgjorde ett mindre bostadshus. I alla husen finns ...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde
Dokumentvärde
Pedagogiskt värde, tydlighet
Socialhistoriskt värde
Teknikhistoriskt värde
Upplevelsevärde

Länsstyrelsen i Östergötland