Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FISKHALLEN 1 M.FL. VÄSTRA ÅRSTA PARTIHANDELSOMRÅDE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA ÅRSTA PARTIHANDELSOMRÅDE (inakt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Partihall

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Partihall

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

FISKHALLEN 1

FISKHALLEN 2

FRUKTHALLEN 1

FRUKTHALLEN 3

IMPORTHALLEN 1

IMPORTHALLEN 2

IMPORTHALLEN 3

LAGERHALLEN 2

PARTICENTRALEN 1

PARTICENTRALEN 2

PARTICENTRALEN 5

PARTICENTRALEN 6

PARTIHALLEN 1

PARTIHALLEN 2

PRODUCENTEN 1

8/29/08 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grön = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Östberga Partihallsområde med de byggnader som ingår i detta har mycket stora samhälls- och stadsplaneringshistoriska värden. Även de infrastruktur- och industrihistoriska värdena är stora, liksom de byggnadsteknikhistoriska. Den enhetliga arkitekturen är viktig; man kan särskilt notera fasadernas gula tegel, husens ganska låga höjder, byggnadernas likartade volymer och inbördes placering. Byggnaderna berättar på ett pedagogiskt sätt om de krav som vid denna tid ställdes på verksamhetsbebyggelse av dett...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Christina Andersson, Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Suzanne Lindhagen, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Lisa Sarban, Elisabet Wannberg