Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HARSPRÅNGET 1 VÄSTERLEDSKYRKAN

Anläggning - foto

Västerledskyrkan, exteriör från norr med den sekundära tillbyggnaden.
Information
Västerledskyrkan, exteriör från norr med den sekundära tillbyggnaden.
N
2006-11-20
Göran Fredriksson
SSMSF06-0174-31
Stockholms stadsmuseum
Creative Commons-licens