Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, STÅNGKUSKEN 1 OLAUS PETRI KYRKA

Anläggning - foto

Olaus Petri kyrka, exteriör från väster med ett fristående kors till vänster och klockstapel till höger.
Information
Olaus Petri kyrka, exteriör från väster med ett fristående kors till vänster och klockstapel till höger.
NV
2005-03-30
Ingrid Johansson
SSMSF 05-0014-36a
Stockholms stadsmuseum
Creative Commons-licens