Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ÖRBY SLOTT 1:3 M.FL. BRÄNNKYRKA KYRKA

Anläggning - foto

Brännkyrka kyrka, exteriör från söder. Nordväst om kyrkan skymtar det Lagerbielkeska gravkoret. I söder, närmast i bild, ligger Odelbergs gravkor.
Information
Brännkyrka kyrka, exteriör från söder. Nordväst om kyrkan skymtar det Lagerbielkeska gravkoret. I söder, närmast i bild, ligger Odelbergs gravkor.
S
2005-04-25
Ingrid Johansson
SSMSF05-0065-9
Stockholms stadsmuseum
Creative Commons-licens