Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NÄCKEBRO 3 PALMESKA HUSET

Anläggning - foto

Blasieholmen med Palmeska huset i mitten. Bilden troligen från början av 1970-talet.
Information
Blasieholmen med Palmeska huset i mitten. Bilden troligen från början av 1970-talet.
--
Okänt
Pål-Nils Nilsson
PNN00359
Riksantikvarieämbetet
Creative Commons-licens