Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hässleholm kn, MELLBY 2:2 NORRA MELLBY SKOL- OCH FATTIGHUS

Anläggning - foto

Fönster, västra fasaden.
Information
Fönster, västra fasaden.
V
2011-10-17
Catharina Jensen
P1060124.JPG
Länsstyrelsen i Skåne län
Creative Commons-licens