Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trollhättan kn, MALÖGA 8:1 OLIDESTATIONEN

Anläggning - foto

Olidestationen, spårväg med vändplatta under bockkranen. Härifrån kunde maskinutrustning transporteras mellan maskinsalen i bakgrunden och verkstadsområdet ovanför.
Information
Olidestationen, spårväg med vändplatta under bockkranen. Härifrån kunde maskinutrustning transporteras mellan maskinsalen i bakgrunden och verkstadsområdet ovanför.
SV
2007-07-02
Sverker Larsson
21637_Olidan_ovr_SRLN_2007_07_02 005
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren