Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trollhättan kn, MALÖGA 8:1 OLIDESTATIONEN

Anläggning - foto

Olidestationen, skovelhjul till francisturbin (från aggregat nr 1).
Information
Olidestationen, skovelhjul till francisturbin (från aggregat nr 1).
SV
2007-07-02
Sverker Larsson
21637_Olidan_ovr_SRLN_2007_07_02 002
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren