Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trollhättan kn, MALÖGA 8:1 OLIDESTATIONEN

Anläggning - foto

Olidestationen, den västra intagskanalen passerar kontors- och ställverksbyggnaden NO om intagsbyggnaderna (det stora huset i bakgrunden), i förgrunden ett av de nedsprängda bräddavloppen.
Information
Olidestationen, den västra intagskanalen passerar kontors- och ställverksbyggnaden NO om intagsbyggnaderna (det stora huset i bakgrunden), i förgrunden ett av de nedsprängda bräddavloppen.
SV
2007-07-02
Sverker Larsson
21637_Olidan_ovr_SRLN_2007_07_02 009
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren