Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trollhättan kn, MALÖGA 8:1 OLIDESTATIONEN

Anläggning - foto

Olidestationen: till höger kraftstationsbyggnaden med maskinsalen, ovanför till höger syns bockkranen. Till vänster i bild intagsbyggnaderna. I bakgrunden syns NOHAB´s gamla verkstadsområde. Längre bort det nya verkstadsområdet, idag lokaler för Innovatum och film i väst.
Information
Olidestationen: till höger kraftstationsbyggnaden med maskinsalen, ovanför till höger syns bockkranen. Till vänster i bild intagsbyggnaderna. I bakgrunden syns NOHAB´s gamla verkstadsområde. Längre bort det nya verkstadsområdet, idag lokaler för Innovatum och film i väst.
NV
2007-07-02
Sverker Larsson
21637_Olidestationen_SRLN_2007_07_02 081
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren