Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, KARLSKRONA 4:17 LINDHOLMENS ÖRLOGSVARV

Anläggning - foto

Virkesskjul nr...
Information
Virkesskjul nr...
--
Okänt
Länsstyrelsen i Blekinge
hus nr 70 o 71 Byggnader mm på Lindholmen.jpg
Länsstyrelsen i Blekinge
Kontakta informationsägaren