Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, KARLSKRONA 4:17 LINDHOLMENS ÖRLOGSVARV

Anläggning - foto

Virkesskjul nr 12, stengrund och trästomme
Information
Virkesskjul nr 12, stengrund och trästomme
--
1999-05-03
Bengt A Lundberg
ff996904
Riksantikvarieämbetet
Creative Commons-licens