Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK

Anläggning - foto

Horns tegelbruk sett från sydväst, vattenspegeln i förgrunden är spår av en gammal lertäkt.
Information
Horns tegelbruk sett från sydväst, vattenspegeln i förgrunden är spår av en gammal lertäkt.
SV
2006-08-03
Sverker Larsson
13706_Horns_tegelbruk_SL_2006_11_08 011
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren