Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK

Anläggning - foto

Horns tegelbruk sett från nordväst; till vänster torkladan med det påbyggda traktorgaraget närmast kameran, i bortre änden skymtar kontorsbyggnaden i tegel, till höger smedjan/dagsverksstugan och ringugnsbyggnaden, bakom kullen syns flamugnens överbyggnad.
Information
Horns tegelbruk sett från nordväst; till vänster torkladan med det påbyggda traktorgaraget närmast kameran, i bortre änden skymtar kontorsbyggnaden i tegel, till höger smedjan/dagsverksstugan och ringugnsbyggnaden, bakom kullen syns flamugnens överbyggnad.
NV
2006-08-03
Sverker Larsson
13706_Horns_tegelbruk_SL_2006_11_08 006
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren