Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK

Anläggning - foto

Horns tegelbruk: närmast kameran den långa torkladans baksida, sedd från öster. DeCauvillebanan intill väggen kommer från lertäkten nordväst om tegelbruket och löper via rampen in i produktionshallens övre bakre del.
Information
Horns tegelbruk: närmast kameran den långa torkladans baksida, sedd från öster. DeCauvillebanan intill väggen kommer från lertäkten nordväst om tegelbruket och löper via rampen in i produktionshallens övre bakre del.
O
2006-08-03
Sverker Larsson
13706_5_Horns_tegelbruk_SL_2006_11_08 008
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren