Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK

Anläggning - foto

Horns tegelbruk, från vänster till höger; smedjan/dagsverksstugan, skärmtaksbyggnad och ringugnsbyggnaden, sedda från väster.
Information
Horns tegelbruk, från vänster till höger; smedjan/dagsverksstugan, skärmtaksbyggnad och ringugnsbyggnaden, sedda från väster.
V
2006-08-03
Sverker Larsson
13706_Horns_tegelbruk_SL_2006_11_08 001
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren