Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK

Anläggning - foto

Horns tegelbruk, till vänster del av ringugnsbyggnaden, i mitten skärmtak och till höger smedjan/dagsverksstugan.
Information
Horns tegelbruk, till vänster del av ringugnsbyggnaden, i mitten skärmtak och till höger smedjan/dagsverksstugan.
O
2006-08-03
Sverker Larsson
13706_Horns_tegelbruk_SL_2006_11_08 003
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren