Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK

Anläggning - foto

Horns tegelbruk, pågående bränning i flamugnen. Under bränningen matar man in ny ved ca en gång i timmen och eldar med öppet spjäll några minuter, luftdraget drar då med sig sot och aska, därav den svarta röken på bilden. Övrig tid brinner ugnen med knappt synlig rök.
Information
Horns tegelbruk, pågående bränning i flamugnen. Under bränningen matar man in ny ved ca en gång i timmen och eldar med öppet spjäll några minuter, luftdraget drar då med sig sot och aska, därav den svarta röken på bilden. Övrig tid brinner ugnen med knappt synlig rök.
O
2006-08-03
Sverker Larsson
13706 Sverker Larsson 2006-08-03 nr 025
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren