Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, MARSTRAND 5:8 M.FL. ÄRHOLMENS GASSTATION

Anläggning - foto

Gasstationen ligger åtskild från bostadsmiljön. Från dammen togs vatten till gastillverkningen.
Information
Gasstationen ligger åtskild från bostadsmiljön. Från dammen togs vatten till gastillverkningen.
N
2006-09-21
Lena Rundström
13267_ ÄrholmenLR_20060921 003
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kontakta informationsägaren