Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, GULLBERGSVASS 17:3 GÖTEBORGS CENTRALSTATION

Anläggning - foto

Göteborgs centralstation, stationshuset och vänthallen (längst bort i bild) är nu ihopbyggda med centralhuset(närmast till höger i bild), en hotell och kontorsbyggnad med butiker i bottenvåningen.
Information
Göteborgs centralstation, stationshuset och vänthallen (längst bort i bild) är nu ihopbyggda med centralhuset(närmast till höger i bild), en hotell och kontorsbyggnad med butiker i bottenvåningen.
N
2007-11-14
Sverker Larsson
8287_centralstationen_SRLN_2007_11_14 026
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kontakta informationsägaren