Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HJÄLLBO 55:1 LÄRJEHOLMS GÅRD

Anläggning - foto

Flygelns baksida
Information
Flygelns baksida
NV
2007-10-18
Lena Rundström
8215_hus2_LR_20071018 003
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kontakta informationsägaren