Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HJÄLLBO 55:1 LÄRJEHOLMS GÅRD

Anläggning - foto

År 1791 byggdes två flylar. Den södra flygeln brann ner på 1930-talet.
Information
År 1791 byggdes två flylar. Den södra flygeln brann ner på 1930-talet.
S
2007-10-18
Lena Rundström
8215_hus2_LR_20071018 001
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kontakta informationsägaren