Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HJÄLLBO 55:1 LÄRJEHOLMS GÅRD

Anläggning - foto

Manbyggnadens baksida
Information
Manbyggnadens baksida
NO
2007-10-18
Lena Rundström
8215_hus1_LR_20071018 008
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kontakta informationsägaren