Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HJÄLLBO 55:1 LÄRJEHOLMS GÅRD

Anläggning - foto

Lärjeholms gård köptes 1791av amiralen C A Wachtmeister. Under hans tid fick manbyggnaden sitt nuvarande utseende och två flyglar uppfördes
Information
Lärjeholms gård köptes 1791av amiralen C A Wachtmeister. Under hans tid fick manbyggnaden sitt nuvarande utseende och två flyglar uppfördes
V
2007-10-18
Lena Rundström
8215_hus1_LR_20071018 001
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kontakta informationsägaren