Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, VASASTADEN 12:17 TOMTEHUSET

Anläggning - foto

Tomtehuset är sammanbyggt med det intilliggande huset. Byggnaderna har getts olika skultptural utformning
Information
Tomtehuset är sammanbyggt med det intilliggande huset. Byggnaderna har getts olika skultptural utformning
O
2008-02-25
Lena Rundström
8039_LR_20080225 013
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kontakta informationsägaren