Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, VÅNGA KYRKOJORD 2:2 VÅNGA KYRKA

Anläggning - foto

Vånga kyrka och gravkapell. Gravkapellet från sydöst.
Information
Vånga kyrka och gravkapell. Gravkapellet från sydöst.
SO
2006-06-14
Jessica Åkeson
Vånga kyrka och gravkapell, 77
Östergötlands länsmuseum
Creative Commons-licens