Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, VÅNGA KYRKOJORD 2:2 VÅNGA KYRKA

Anläggning - foto

Vånga kyrka och gravkapell. Gravkapellet från söder.
Information
Vånga kyrka och gravkapell. Gravkapellet från söder.
S
2006-06-14
Jessica Åkeson
Vånga kyrka och gravkapell, 84
Östergötlands länsmuseum
Creative Commons-licens